ನನ್ನ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು?

ಅಂತಿಮ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವು ನಿಮ್ಮ ನಿವ್ವಳ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ, ಮನೆಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ರೂ 5 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ ರೂ 3 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ಪಡೆಯಿತು.

Apply Now
Write to Us
Give a missed call +91 81017 77555

Apply Now

This site is registered on wpml.org as a development site.